Thiết Bị Giao Thông

Xem thêm

Thiết bị giao thông là sản phẩm ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy. Gồm nhiều sản phẩm như :
Gương cầu lồi : giúp tăng khả năng quan sát tại các điểm mù, góc khuất, tầm nhìn kém.
Gờ giảm tốc : giúp cảnh báo người điều khiển khi đi qua các nơi nguy hiểm giảm thiểu tốc độ.
Cọc tiêu giao : giúp phân làn giao thông cho người tham gia giao thông
Các sản phẩm giao thông rất đa dạng nhiều chủng loại và chất lượng khác nhau.