PHÁT ĐẠI LỘC – HÀNG NHẬT XÁCH TAY
E41 Đường Phú Thuận, Phường Phú Thuận, Quận 7 Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 760000
Email : phatdailoc2018@gmail.com
Phone: 0904.39.79.77 – 0933.861.975
Website : www.phatdailoc.com