Hóa chất xử lý nước

Xem thêm

Phát Đại Lộc là công ty bán phân phối hóa chất ngành xử lý nước như : hóa chất nước bể bơi, hồ bơi, xử lý nước thủy sản, nước thải sinh hoạt uy tín chất lượng. Sản phẩm chất lượng, nguồn gốc nhập khẩu.

Các loại hóa chất xử lý nước gồm 

  • Hóa chất keo tụ –tạo bông như :  PAC bột 31% (hàm lượng Al2O3), PAC lỏng 17% Al2O3,  FeCl3 40%, phèn nhôm Al2(SO4)3.18H2O
  • Hóa chất trung hòa như : H2SO4, NaOH, Ca(OH)2, CaO, Na2CO3
  • Hóa chất khử trùng như : Javen 8-10%; TCCA, Hi-chlon (Ca(OCl)2; Chloramin B, Clo lỏng
  • Các loại hóa chất khác gồm: Chất oxy hóa  H2O2, KMnO4