Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng, phatdailoc gửi phương thức thanh toán COD hoặc chuyển khoản qua ngân hàng
Khách hàng thanh toán qua chuyển khoản qua các tài khoản dưới đây vui lòng ghi rõ nội dung chuyển khoản:  <Số điện thoại mua hàng> + < Tên> +  thanh toán đơn hàng <Mã đơn hàng> (nếu có).
Các trường hợp chuyển sai thông tin tài khoản dưới đây, PhatDaiLoc không chịu trách nhiệm hỗ trợ giải quyết.
ACB – Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Thống Nhất
Chủ TK: Đinh Thanh Minh
STK: 1839168