Thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ (phục hồi, duy trì hoặc tăng cường) chức năng của các bộ phận trong cơ thể, không phải là thuốc thay thế bệnh. Mua rẻ hàng chất lượng tại Phát Đại Lộc